Kiki

De gastouder van Kinderkolder is opgeleid voor en erkend in het werken met het VVE-programma Kiki, kansen in kinderen. Kiki is een zachte beer die woont binnen de opvang. Het Kiki-programma speelt een belangrijke rol bij het spelenderwijs leren en ontdekken in het dagelijks leven van de kinderen. VVE staat hier voor Veelzijdige, Vroegschoolse Educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In het Kiki-programma worden kansen gecreëerd en gegrepen die elke dag en gedurende de dag voor komen. Door die kansen te nemen leren kinderen op een leuke speelse manier hier mee om te gaan. In tegenstelling tot andere VVE-programma’s is Kiki gericht op alle kinderen en niet alleen gericht op kinderen met een ‘achterstand’.

De Kiki-ontwikkelingsgebieden zijn ingedeeld in 4 componenten: motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, rekenprikkels. In elk thema komen alle ontwikkelgebieden minimaal 1 keer terug. Elke 5 a 6 weken wordt er een nieuw thema bij Kinderkolder geïntroduceerd. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen, zelfs de aller kleinsten doen vaak mee. Er zijn een 50-tal thema’s beschikbaar, afhankelijk van het seizoen en de behoefte van de gastkinderen zoek ik een thema uit. Alle thema’s zijn onderwerpen die terugkomen in het dagelijks (kinder-)leven. Beschikbare thema’s zijn bijvoorbeeld ‘De tuin van Kiki’, ‘Kiki naar de dokter’, ‘Kiki ontdekt de vormen’ en ‘Boerderijdieren’.

Bij elk thema zit een digitale ouderbijlage met daarin een korte inleiding waar het nieuwe thema over gaat. In de ouderbijlage staan ook activiteiten die de ouder thuis met het kind zou kunnen doen om aan te sluiten bij dit thema. Denk bijvoorbeeld aan liedjes, recepten, knutsel ideeën en titels van voorleesboekjes (te leen in de bibliotheek). U bent niet verplicht om thuis aan/met het thema te werken.

Indien nodig wordt een kind geobserveerd en gevolgd in zijn/haar leer- en ontwikkelingsproces d.m.v. een kindvolgsysteem. Deze is speciaal ontwikkeld binnen het Kiki-programma. Indien ik denk dat dit nodig is, zal ik hierover altijd eerst met u als ouder overleggen. Na het observeren kan Kinderkolder zich nog beter richten op de behoeften van het kind die hij/zij op dat moment nodig heeft.